Viešieji pirkimai

Informacija apie organizacijos viešuosius pirkimus pateikta žemiau esančiuose prieduose.

SPRENDIMAI NEATLIKTI PIRKIMŲ NAUDOJANTIS CPO PASLAUGOMIS 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ naujos grupės įrengimo darbų pirkimas vykdomas ne per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), nes nėra galimybės Perkančiajai organizacijai pačiai nustatyti tiekėjams minimalių kvalifikacijos reikalavimų, vienas iš jų patikrinti rangovo atliktų panašių darbų, susijusių su perkamais darbais kokybės. Nėra galimybės įsitikinti, kad rangovas panašius darbus atliko tinkamai ir galutinis rezultatas buvo tinkamas.