Misija

Vizija

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, tobulėjanti, atvira kaitai, taikanti naujoves, ugdanti vaiką, gebantį ieškoti, kurti, sveikai gyventi ir siekianti partnerystės su tėvais.

Misija

Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, sudaryti sąlygas  įvairiapusei vaikų saviraiškai, diegti sveikatos saugojimo ir stiprinimo nuostatas. Teikti kokybišką pedagoginę pagalbą šeimai ugdant vaiką.

Filosofija

Ugdytiniams - saugu. Tėvams - ramu. Darbuotojams - gera. 

Vertybės

Kūrybiškumas, bendradarbiavimas, saugumas, atsakomybė.