Veiklos kokybės įsivertinimas

Jonavos vaikų lopšelio-darželio “Pakalnutė” veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – kurti lopšelį-darželį kaip nuolat savo veiklą įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją, kurioje į tobulinimo procesus įtraukiami visi bendruomenės nariai, taip stiprinant jų įsipareigojimą ugdymo kokybei ir atsakomybę, taikant įsivertinimą kaip kasdienę praktiką.