Naujienos

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS “PAKALNUTĖ” SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo” skelbiama pretendento atranka Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje “Pakalnutė“ socialinio pedagogo pareigoms užimti.

Pareigybės aprašymas: socialinis pedagogas. Pareigybės lygis-A.

Darbo krūvis –  0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo pradžia: 2020 m. lapkričio 2 d.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Gyvenimo aprašymą (CV).
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas,  socialinio pedagogo kvalifikacija. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spęsti problemas, gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, planuoti savo veiklą, dirbti IKT.

Atrankos būdas – pokalbis.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr.XIII-198 pakeitimo įstatymu Nr.XIII-2606

Dokumentai priimami:
nuo 2020 m. spalio 8 d. iki 2020 m. spalio 27 d. 16.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar, sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje. Atrankos-pokalbio laikas numatomas 2020 m. spalio 29 d. Dokumentai pateikiami adresu: Stanislovo Gedimino Ilgūno g.2, Jonava, elektroniniu paštu: info@pakalnute.lt arba registruotu laišku.

Telefonas pasiteirauti: 8 349 54834, 834952053

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“ SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS (-O) PAREIGOMS UŽIMTI

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo” skelbiama pretendento atranka Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje “Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos (-o) pareigoms užimti.

Pareigybės aprašymas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas. Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis: 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo pradžia: 2020 m. lapkričio 2 d.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1.       Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2.       Gyvenimo aprašymą (CV);
  3.       Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4.       Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  5.       Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  6.       Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Reikalavimai pretendentams: Ikimokyklinio ugdymo pedagoginis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos (-os) kvalifikacija. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas. Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, gebėjimas planuoti ugdymo turinį. Gebėjimas dirbti IKT.

Atrankos būdas: pokalbis.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr.XIII-198 pakeitimo įstatymu Nr.XIII-2606

Dokumentai priimami nuo 2020 m. spalio 8d. iki 2020 m. spalio 27 d. 16.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar, sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje. Atrankos-pokalbio laikas numatomas 2020 m. spalio 29 d. Dokumentai pateikiami adresu: Stanislovo Gedimino Ilgūno g.2, Jonava, elektroniniu paštu: info@pakalnute.lt arba registruotu laišku.

Telefonas pasiteirauti: 8 349 54834,   834952053