Komisijos, darbo grupės

Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“ sudarytos ir veikia šios komisijos:

-          Vaiko gerovės komisija.

-          Mokytojų atestacijos komisija.

-          Viešųjų pirkimų komisija

-          Inventorizacijos ir turto nurašymo komisija.

-          Maisto skyriaus tvarkymo vidaus audito komisija.

-          Krizių valdymo komanda.