Darželio administracija

Direktorė

Simona Černiauskienė 

Direktorė

Pavaduotoja ugdymui

Romualda Unčiūrienė

Pavaduotoja ugdymui

2-os kvalifikacinės kategorijos vadybininkė 

Rastvede

Virginija Jurkevičienė

Raštvedė

 

Vaiku slaugytoja

Erika Sungailienė

Maitinimo organizatorė-visuomenės sveikatos specialistė

 

Pavaduotoja ūkiui

Asta Buknienė

Ūkvedė